Huurcommissie

Een huurcommissie is een door de overheid ingestelde onafhankelijke commissie die geschillen tussen huurders en verhuurders van woonruimte over de huurprijs beslecht, en zo nodig een billijke huurprijs vaststelt. In Nederland bestaan huurcommissies sinds 1917; sinds 2010 is er één Huurcommissie.

Postbus 16495
2500 BL Den Haag
0800-4887243