Waterschap AA en Maas

Pettelaarpark 70
5216 PP 's-Hertogenbosch
Telefoon: 088-1788000
E-mail: info@aaenmaas.nl
Internet: https://www.aaenmaas.nl

Het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier en plant in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met een open oog voor economische aspecten.