Kadaster Zuid Eindhoven

Kennedyplein 101
5611 ZS Eindhoven
Telefoon: 088-183 20 05
Internet: https://www.kadaster.nl

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Ook houdt het Kadaster de topografische basisbestanden van Nederland bij.