KvK Brabant afd. Eindhoven

Postbus 735
5600 AS Eindhoven
Telefoon: 088-5851585
Internet: https://www.kvk.nl

KVK biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.