Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden en of het sociale zekerheidsstelsel goed werkt.

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
0800-5151