Inspectie SZW

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Telefoon: 0800-5151
Internet: https://www.inspectieszw.nl

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden en of het sociale zekerheidsstelsel goed werkt.