Vrouwen van Nu Keldonk

Vrouwen Van Nu biedt vrouwen een ontmoetingsplaats voor persoonlijke ontplooiing en bewustwording.

Door Vrouwen Van Nu worden op allerlei terreinen activiteiten georganiseerd die vrouwen aanspreken: ontmoeting, gezelligheid, creativiteit, belangenbehartiging, scholing en informatie over allerlei maatschappelijke en actuele thema's en nog vele andere zaken.

Hoe nuttig is deze informatie?

Dieperskant 20
5469 PB Keldonk
0413 - 364678