Handicap.nl

Singelpark 1
3984 NC Odijk
Internet: http://handicap.nl

HandicapNL is de nieuwe naam van Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds.