Informatie wonen in zorginstelling

Wonen in een zorginstelling

Als zelfstandig wonen niet meer gaat, is permanent wonen in een zorgcentrum of verpleeghuis meestal de oplossing. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. U moet hiervoor een Wlz-indicatie voor verblijf aanvragen en aangeven in welk zorgcentrum of verpleeghuis u het liefste wilt wonen.
Verder betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt aan de hand van uw inkomen, uw vermogen, de samenstelling van uw huishouden en uw indicatie berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Zie voor meer informatie en een aanvraagformulier de websites van CIZ (www.ciz.nl) en CAK (www.hetcak.nl). Of neem contact op met Zorgkantoor Noordoost Brabant (www.vgz-zorgkantoren.nl)

Zorgcentrum / verzorgingshuis
In een zorgcentrum of verzorgingshuis woont u in uw eigen appartement: een zitkamer, een slaapkamer, een badkamer en een klein aanrecht. De aangeboden verzorging is een aanvulling op wat u zelf of samen met anderen kunt doen. De appartementen zijn aangesloten op een alarmsysteem. Ieder huis organiseert zijn eigen activiteiten en heeft eigen regels.

Verpleeghuis
Een verpleeghuis is bedoeld voor mensen die langdurig verpleegd moeten worden en voor wie de zorg thuis of in een zorgcentrum ontoereikend is. Daarnaast bieden verpleeghuizen vaak plek aan mensen die moeten revalideren na een verblijf in het ziekenhuis. Ook zijn er mogelijkheden voor tijdelijke opname of dagbehandeling om de situatie van mantelzorgers thuis te verlichten.

Het verschil tussen zorgcentra/verzorgingshuizen en verpleeghuizen wordt steeds kleiner. De meeste verzorgingshuizen hebben een verpleegafdeling, zodat mensen niet hoeven te verhuizen als hun zorgbehoefte toeneemt. En in verpleeghuizen wordt steeds vaker de mogelijkheid van kleinschalig wonen geboden. Mensen die geen intensieve lichamelijke verpleging nodig hebben, kunnen ook in kleine groepen bij elkaar wonen. Waar mogelijk doen bewoners onder leiding van een gediplomeerde kracht dan zelf hun huishouden.

Hoe nuttig is deze informatie?